Aktuality

Přihláška na tábor 2024

Tak už máme termín na dětský tábor pro příští rok. Konat se bude od 22.7. do 2.8.2024.
Kde? Opět na tábořišti Podkova kousek od České Třebové. Spustili jsme registraci.

Těšíme se na Vás.

Táborová parta Trapem 

 

 

Registrace na tábor 2024 - Severská báje - Aegishjalmur

Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Vyberte prosím ANO nebo NE
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Neplatný vstup
Bez souhlasu nemůžeme Vaši registraci dokončit.
Neplatný vstup

 

 

Celé znění GDPR

Souhlasím s tím, že osobní údaje budou archivovány Trapem z. s. jen po dobu nezbytně nutnou, a to v souladu se zákonem 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Dále souhlasím s pořizováním fotografického a filmového záznamu, který může být prezentován na webových stránkách provozovatele a předán účastníkům tábora. Odesláním přihlášky a provedením platby souhlasím s účastí na táboře.

Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a podrobuje se všem pokynům vedoucích. Nedodržení táborového řádu může být potrestáno i vyloučením z tábora. Pokud dojde k  poškození nebo zničení věcí či zařízení tábora způsobené nedbalostí dítěte nebo porušením táborového řádu dítětem, jsem si vědom, že případné škody uhradím.

Dále beru na vědomí, že návštěvy rodičů v táboře nejsou z výchovných a zdravotních důvodů povoleny.


Podporují nás

mesto letohrad